VvE "Molenwatering" Naaldwijk

 

WELKOM OP DE SITE VAN DE VvE "MOLENWATERING"

De Vereniging van Eigenaren (VvE) voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe op de nakoming van verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben. Ons bedrijvencomplex vindt u aan de Slotenmakerstraat in Naaldwijk, industriegebied "De Woerd 2".  

Daarnaast behartigt de VvE de belangen van de eigenaren en eventueel huurders in dit complex en proberen diverse zaken gemeenschappelijk te regelen. Dit kan voor de eigenaren/huurders een belangrijk kosten voordeel opleveren door kortingen op diverse contracten. Denk aan:

  • Verzekeringspolissen.
  • Onderhoud Gevel, Groen & Straatwerk.
  • Collectieve onderhoudscontracten voor raam en gevel, brandbestrijdingsmiddelen etcetera.
  • Toezicht op reclameplaatsing en parkeergedrag.
  • Samenwerking bevordering en uitvoering veiligheid en inbraakpreventieve maatregelen.

WANNEER IS ONZE VERENIGING ACTIEF:

Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waar u een persoonlijke uitnodiging ontvangt. Indien dit noodzakelijk is kan een extra vergadering worden gehouden. Bent u verhinderd op deze vergaderingen, dan kunt u middels een volmacht toch uw stem laten horen. Het dagelijksbestuur heeft als taken en houd zich bezig met: 

  • Financiën (beheer, vordering & vaststelling periodieke bijdragen, financiële stukken) 
  • Onderhoud (meerjaren onderhoudsplan, samenstellen begroting en begeleiding)
  • Vergaderingen (uitschrijven, notuleren, uitvoeren genomen besluiten)
  • Overig (administreren, contact onderhouden, administratie en dagelijkse gang van zaken)

Breng een bezoek aan onze pagina Gevestigde bedrijven.

Namens het bestuur u vriendelijk groetend,

J. Mosterd & F. Roessen.